Gailien

26 tekstów – auto­rem jest Gailien.

Aniel­skim ciepłem
czy­nić choćby mały cud
ser­ce kruszeje 

haiku
zebrał 187 fiszek • 5 marca 2014, 01:00

W dob­rym to­warzys­twie zło się nudzi. 

myśl
zebrała 239 fiszek • 24 czerwca 2013, 01:58

jest ta­ki sek­ret w nieśmiałości do­tyku,
który wy­pełnia przes­trzeń ser­ca człowiekiem
i wiesz , że to miłość 

myśl
zebrała 235 fiszek • 2 czerwca 2013, 22:55

Wiemy

Wiesz
śniłeś mi się
ta­ki na­gi w rozpaczy
w dłoniach resztki marzeń

obudziło
mnie spoj­rze­nie twoich ust
na nich ślad
os­tatnich pocałunków
i oczy szu­kające te­go żaru
za­pisa­nych wes­tchnień

wiem
to, co zos­tało z czułych słów
jeszcze tli się ser­cu

tęsknisz... 

wiersz
zebrał 206 fiszek • 11 maja 2013, 21:46

Zmysły szeptu

Już tyl­ko noc dzieli nas od siebie
i ka­wałek dnia
jed­wabną pościel kro­pisz za­pachem wanilii

jeszcze mi­niesz kil­ka twarzy
niż przyb­liżysz usta
po­dasz mi dłoń, ja ci obie
i nies­kończo­nością naszych ciał
obej­mie nas świt

w zmysłach szeptu
za­tańcz ze mną...

;)* 

wiersz
zebrał 151 fiszek • 12 marca 2013, 01:47

Gdzie drżą miłos­ne szep­ty, ser­ce na­biera rumieńców. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 5 marca 2013, 02:01

Niena­wiść, to tyl­ko strach w przeb­ra­niu. Bo jes­teś słabszy. 

myśl
zebrała 141 fiszek • 23 stycznia 2013, 04:03

Kiedy ser­ce się uśmie­cha, szczęście się śmieje. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 21 stycznia 2013, 04:19

Dla niego liczyło się jej pier­wsze spoj­rze­nie, dla niej liczy się je­go ostatnie. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 19 stycznia 2013, 01:27

Nie siej ciszy, kiedy chcesz zbierać słowa. 

aforyzm
zebrał 115 fiszek • 15 stycznia 2013, 03:27

Gailien

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gailien

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

28 września 2014, 23:43Gailien sko­men­to­wał tek­st Schylam się po ka­wałki [...]

28 września 2014, 23:27Gailien sko­men­to­wał tek­st Każdy zachód słońca jest [...]

28 września 2014, 23:18Gailien sko­men­to­wał tek­st Ten, ko­mu bar­dziej za­leży, [...]

28 września 2014, 23:10Gailien sko­men­to­wał tek­st Niegrzeczne marze­nia

28 września 2014, 22:56Gailien sko­men­to­wał tek­st Wybiegasz z moich ra­mion [...]

2 sierpnia 2014, 23:04Gailien sko­men­to­wał tek­st Jut­ro nie nadąża za [...]

2 sierpnia 2014, 23:01Gailien sko­men­to­wał tek­st Każde urodzi­ny są wyjątko­we, [...]

2 sierpnia 2014, 22:54Gailien sko­men­to­wał tek­st Niegrzeczne marze­nia